9 t/m 12 juni Avond4daagse Hoofddorp afgelast!

Project Description

09-10-11-12 juni 2020

Het doet ons genoegen u hierbij uit te nodigen om deel te nemen aan de 41ste avond4daagse, georganiseerd door W.S.V. Steeds Voorwaarts te Hoofddorp.
Wij hopen dat u, net als voorgaande jaren , weer in groten getale aanwezig zult zijn. Hieronder treft u nadere gegevens aan.

41steHoofddorpse avond4daagse
Data 09-10-11-12 juni 2020
Afstanden 5 en 10 km
Kosten inschrijving 4 avonden € 7– voor scholen en groepen
inschrijving 1 avond € 3.– voor scholen en groepen
Voor inschrijving Er is alleen een voorinschrijving mogelijk voor groepen vanaf 6 deelnemers. Inschrijving voor 15 mei 2020 betaling moet worden gedaan opNL19 INGB 0005 0481 40 t.n.v. W.S.V. Steeds Voorwaarts te Hoofddorp, voor 01 juni 2020 meer informatie email: 4daagsehoofddorp@gmail.com
Inschrijving Als indivuduele loper kunt u zicht elke wandelavond vanaf 18.00 uur melden op het startbureau
Startbureau LET OP: STARTLOCATIE GEWIJZIGD!!!

Basisschool Klippeholm

Skagerrak 182-184
2133 DW Hoofddorp

 

Starttijd De start is elke avond om 18.00 uur.
Sluiting Het startbureau sluit om 21.00 uur.
EHBO De EHBO is goed herkenbaar aanwezig. Ook op de route is de EHBO vertegenwoordigd.
Beloning deelname 4 avonden: medaille ( nummer volgens inschrijfformulier)

deelname 1 avond: dagmedaille

Wandelboekjes uiterlijk donderdag inleveren (liefst eerder), vrijdag gestempeld terug
Algehele leiding Mevrouw Londa van Diemen 023-8920258 of mail naar londa@stevo-hoofddorp.nl
Startbureau (alleen tijdens wandeling): 06-80092265

Graag willen we alle deelnemers en hun begeleiding wijzen op het volgende. De gehele organisatie van de avondvierdaagse bestaat uit vrijwilligers en de avondvierdaagse is aan een vergunning gebonden. Daarom verzoeken wij u op de volgende zaken te letten.

De route loopt over de openbare weg. Houdt u dus aan de geldende verkeersregels. Belangrijke punten zijn:

 • Op de stoep lopen, niet op straten en fietspaden.
 • Niet door tuinen en perken lopen .
 • Rekening houden met andere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers.

Om een vlotte en veilige doorstroming van alle wandelaars te bewerkstelligen, het volgende.

 • Niet starten voor 18.00 uur, dit in verband met de vergunning
 • Groepen niet allemaal tegelijk starten, dit levert een file van wandelaars op; u kunt tussen 18.00 en 18.30 uur starten.
 • De 10 km wandelaars lopen sneller dan de 5 km wandelaars, dus kunnen zij beter eerder starten. B.V. de 10 km om 18.00 uur en de 5 km om 18.15 uur.
 • De verkeersregelaars zijn ook vrijwilligers, zonder hen geen avondvierdaagse
 • De verkeersregelaars zijn voor de vergunning verplicht en door de politie erkend, volg hun aanwijzingen dan ook op
 • De verkeersregelaars zijn er om de veiligheid van de wandelaars te verhogen en de doorstroming van zowel de wandelaars als het overige verkeer te bevorderen.
 • Richt de rustposten niet in op de route, maar enkele tientallen meters ervandaan. Zodoende ontstaan er geen opstoppingen voor de andere wandelaars. Houdt ook rekening met overige verkeersdeelnemers.
 • Laat geen afval achter op de rustposten of tijdens het wandelen.

Wij rekenen erop dat iedereen het bovenstaande ter harte neemt. Zodoende blijft de avondvierdaagse voor alle Hoofddorpers een leuk evenement.

Wij verzoeken iedereen om zoveel mogelijk met de fiets of lopend of met openbaar vervoer te komen. Zodoende proberen wij met z’n allen zo min mogelijk overlast te veroorzaken, zodat de Avond4daagse een lange toekomst tegemoet mag gaan.

Met vriendelijke groeten,

W.S.V. Steeds Voorwaarts

Ontstaan Avond4daagse

In 1909 is de term “vierdaagse” in Nederland voor het eerst geïntroduceerd. De Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) hield in die tijd zogenaamde wandelmarsen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de “wandelmarsen” door de bezetter verboden. (als het dan niet meer mag gaan we wel ‘s-avonds wandelen). Aangezien in het Gooi een groot aantal wandelaars waren die behoefte hadden aan een wandelevenement ontstonden de wandelingen onder de term zoals we die nu kennen “de avondvierdaagse”. De wandelingen werden voor het eerst gehouden in 1940 en dit kreeg al snel navolging in andere plaatsen in Nederland. Toen de bezetters achter deze nieuwe vorm kwamen werden deze wandelevenementen verboden aangezien ze werden gezien als samenscholing tegen de bezetters.

Na de oorlog werd de avondvierdaagse door diverse gemeentes en lokale wandelverenigingen weer opgepakt en werden er volop avondvierdaagsen gehouden. Momenteel is het zelfs zo dat de wandelvierdaagse in bijna alle plaatsen in Nederland worden gehouden en dat dit soms zelfs evenementen zijn zoals de Nijmeegse Vierdaagse.