Bestuur

De samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen en de taken zijn als volgt verdeeld:

1ste Voorzitster: mevrouw L.(Londa) van Diemen

2de Voorzitster: mevrouw R. (Ria) Otte

Secretaris: mevrouw D (Diana). Karelse

1ste Penningmeester: de heer J.(Jan) Koningen

2de Penningmeester: mevrouw D. (Diana) Karelse

Bestuurslid: mevrouw L (Lucy) Gerritsen