Trek je wandelschoenen aan en de wereld ligt aan je voeten.
Lid worden

informatie hierover.......

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor de wandelsportvereniging Steeds Voorwaarts (Stevo). 

Algemene informatie

Onze vereniging  bestaat  uit ongeveer 85 leden. We zijn  een recreatieve vereniging en dus niet prestatiegericht. Wandelen doe je volgens ons voor je plezier en om van de natuur te genieten. Wij gaan er dan ook 13 keer per jaar op uit met de bus om ergens in Nederland met elkaar te  wandelen. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5, 10 of 15 km. Ons wandelseizoen is van januari t/m december met een zomerstop in de maanden juli en augustus. We sluiten de eerste helft van het wandelseizoen af met een avondtocht. Dit is een eigen tocht waar we 5 of 10 km wandelen en dit afsluiten met een etentje (voor eigen rekening). Het seizoen vervolgen wij  begin september weer met een eigen tocht, de pannenkoekentocht . Ook deze wordt door ons uitgezet en na afloop gaan we, voor eigen rekening, een pannenkoek eten. In februari hebben we de boerenkoolfuif incl. de algemene ledenvergadering. Dit is een gezellige avond waar na de vergadering met elkaar boerenkool gegeten wordt en er bingo en een loterij is. Verder organiseren we in samenwerking met de Aalsmeerse Wandelsport Vereniging ook enkele tochten. De avondvierdaagse in Amsterdam (in mei) en in  Hoofddorp (in juni) en de Herfstkleurentocht in oktober, en zelf organiseren wij de Dik Tromtocht (in april).

Wandeldag

Wij verzamelen ‘s morgens  tussen 9.30 en 9.45 uur bij het Raadhuis van Hoofddorp. Daar meld je je bij degene die met de presentielijst staat en geef je je wandelboekje af als je deze hebt. De wandelingen kun je in een daarvoor bestemd boekje bijhouden. Je kunt hier kort beschrijven hoe je wandeling was. Om precies 10.00 uur vertrekt de bus naar plaats van bestemming. Leden van Stevo betalen voor deze dag niets, de bustochten zijn bij de contributie inbegrepen. Als er plaats is kun je als introducé mee voor 8.50 euro per tocht. Vlak voor we aankomen vertelt  een van de bestuursleden hoe laat we weer verwacht worden in de bus. Dit is meestal ongeveer 3  3/4 uur na aankomst bij het startbureau. Na een heerlijke wandeling meld je je weer af bij een van de dames en kun je je gelijk weer opgeven voor de volgende tocht.

Contributie

De contributie bedraagt voor 2017 € 70,-. Hiervoor mag je alle bustochten mee. Ook de  avondwandeling (exclusief eten) en pannenkoekentocht (exclusief pannenkoek) zijn hier bij inbegrepen. Bij beide tochten krijgt u 2 consumptiemunten voor drinken. Voor de boerenkoolfuif vragen wij een bijdrage. Verder hebben wij 1 x per jaar een algemene ledenvergadering die vanaf 2017 tegelijk met de boerenkoolfuif in februari is. Ook krijg je 4 x per jaar de Wandelschoen, dit is ons clubblad. U bent dan tegelijk lid van de KWBN en daarvan krijgt u een bewijs (pasje) van lidmaatschap van de KWBN.

Wanneer u lid wilt worden wilt u dan contact opnemen met de ledenadministratie: diana.stevo@ziggo.nl

Wilt u dan ook opgeven uw naam; roepnaam; adres; geboortedatum; telefoonnummer; emailadres.